FREE ZOOM BACKDROPS FOR THOSE MISSING THE NATIONAL BOTANIC GARDEN THIS SPRING.

The unprecedented COVID-19 crisis is forcing millions of people to work remotely from home, relying on teleconferencing for important meetings. Aled Llywelyn Photography has teamed up with the National Botanic Garden of Wales to release some images Aled has taken at the Garden for people to use as backdrops for the Zoom teleconferencing application.

There’s now no need to have a boring background or, worse yet, messy room behind you when you can have one of our great images of the Garden over your shoulder!

Together we are making this background available, free of charge, for anyone who wants to add some fun, colour and beauty to their conference calls. The image is sized according to the specs listed on Zoom’s website and should be plug-n-play. You can Find instructions for installing a virtual background on the Zoom Support Page.

To download the Backgrounds head over to www.aledllywelyn.co.uk/shop and choose the free Zoom Backdrop from the dropdown menu. Complete the cart and you will receive an email with a download of the file.

PS If you don’t have the need to use Zoom they will make some fantastic backgrounds for your computer and tablet too. Thank you and stay safe.

PS we would love to see you using the backdrops so if you do tag us with the hashtag #NBGWZoom

The Zoom support page can be found here

CEFNDIROEDD ZOOM AM DDIM I’R RHEINI SYDD GYDA HIRAETH AM YR ARDD FOTANEG GENEDLAETHOL Y GWANWYN HWN

Yr ydym mewn cyfnod digynsail o ganlyniad i’r argyfwng COVID-19, ac felly mae miloedd o bobl nawr yn gweithio o’u cartrefi, gan ddibynnu ar delegynadleddau ar gyfer cyfarfodydd pwysig. Mae Ffotograffiaeth Aled Llywelyn wedi cydweithio gyda Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru er mwyn darparu rhai o’r lluniau mae Aled wedi tynnu yn yr Ardd fel cefndir i’r rhaglen telegynadledda Zoom.

Bellach, yn hytrach na chefndir diflas neu, yn waeth byth, ystafell anniben y tu ôl i chi, gallwch gael llun hyfryd o’r Ardd!

Gyda’n gilydd, rydym yn gwneud y cefndir hwn ar gael am ddim i unrhyw un sydd am ychwanegu bach o hwyl, lliw a harddwch i’w cyfarfodydd. Mae meintiau’r lluniau yn ôl gofynion Zoom, felly y dylai fod yn barod i’w defnyddio’n syth. Gallwch ddod o hyd i gyfarwyddiadau ar osod cefndir ar Dudalen Cymorth Zoom.

I lawrlwytho’r cefndiroedd, ewch i www.aledllywelyn.co.uk/shop a dewiswch yr opsiwn ‘Free Zoom Backdrop’ o’r rhestr. Cwblhewch y broses a byddwch yn derbyn e-bost o’r ffeil.

Nodwch: Os nad oes angen i chi ddefnyddio Zoom, bydd y lluniau’n gwneud cefndir gwych i’ch cyfrifiadur a llechen hefyd. Diolch yn fawr ac arhoswch yn ddiogel.

Byddwn wrth ein bodd yn eich gweld yn defnyddio’r cefndiroedd, dangoswch i ni gan ddefnyddio’r hashnod #GFGCZoom

Gallwch ddod o hyd i dudalen cymorth Zoom yma

  • National Botanic Gardens of Wales – Free Virtual Zoom Background - Aled Llywelyn Photography
  • National Botanic Gardens of Wales – Free Virtual Zoom Background - Aled Llywelyn Photography
  • National Botanic Gardens of Wales – Free Virtual Zoom Background - Aled Llywelyn Photography
  • National Botanic Gardens of Wales – Free Virtual Zoom Background - Aled Llywelyn Photography
  • National Botanic Gardens of Wales – Free Virtual Zoom Background - Aled Llywelyn Photography
  • National Botanic Gardens of Wales – Free Virtual Zoom Background - Aled Llywelyn Photography
  • National Botanic Gardens of Wales – Free Virtual Zoom Background - Aled Llywelyn Photography
  • National Botanic Gardens of Wales – Free Virtual Zoom Background - Aled Llywelyn Photography
  • National Botanic Gardens of Wales – Free Virtual Zoom Background - Aled Llywelyn Photography
Close
Go top Call Now Button