Dafydd Iwan Pic

Oedd hi’n Noson i’w gofio gyda  Dafydd Iwan, Jac y Do, Lleisiau’r Cwm, Côr Meibion Dyffryn Aman, Dawnswyr Penrhyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, a Chwmni Perfformio Plant ‘Sbarc’. Mae’r Llunaiu or nosweth i’w weld  fan hyn .

A night to remember with Dafydd Iwan, Jac y Do, Lleisiau’r Cwm, Côr Meibion Dyffryn Aman, Dawnswyr Penrhyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, and  Chwmni Perfformio Plant ‘Sbarc’. The Photographs from the evening can be viewed  here.

** This Gallery is password protected please email for details **

Leave a reply